א.ג.נ,

מערכת "הארץ" מודה לכם על שבחרתם לפרסם את מאמר הדעה שלכם מעל דפי עיתוננו.
המערכת תבחן את המאמר שלכם, ותבחר האם לפרסם אותו, ואילו שינויי עריכה נדרשים.
רק מאמרים שאינם עולים על 800 מילה יבחנו.

אנא הקפידו לציין את שמכם המלא, עיסוקכם, פרטי התקשרות עימכם –
וכן כל קשר שיש לכם לנושא המאמר.
מערכת "הארץ" מקפידה על גילוי נאות של כותבי המאמרים.
יש לציין כי איננו פוסלים מאמר בשל קרבה או אינטרס של כותב המאמר,
אנו רק מצפים כי ינתן לכך גילוי נאות.

כשלב מקדים לבחינת מאמרכם הינכם מתבקשים לאשר את הסכמתכם
לתנאים המפורטים במסמך המצורף.

אישור המאמרים אורך כשבוע – אנא התעדכנו בסטטוס המאמר שלכם
באמצעות המערכת בדף "המאמרים שלי"
נדחה – המאמר לא אושר
ממתין לאישור – עדיין לא אושר סופית, יתכן שנדרשים תיקונים מצדכם
אושר – אושר, ונכנס לתור המאמרים הממתינים לפרסום.
אין לראות ב'אישור' התחייבות של המערכת לפרסום המאמר.

אנו מודיעים מראש, כי עמודי הדעות של "הארץ" הם מבוקשים מאד,
ולכן רק מיעוט מהמאמרים הנשלחים אלינו זוכים להתפרסם.
כמו כן התור לפרסום המאמרים הוא ארוך, ועשוי לקחת עד חודש ימים.
במקרה שאינכם מוכנים שהמאמר יתפרסם כמכתב, אנא ציינו זאת בגוף המאמר.
אנחנו מתנצלים מראש על העיכובים, ומודים לכם על סבלנותכם.

בכבוד רב,
מערכת "הארץ"